Всеки втори брак в Европа завършва с развод

Според проучване на европейския статистически институт един на всеки два брака в Европейския съюз завършва с развод. Една трета от децата през 2005 г. са родени от неомъжени жени.
.
На Международния ден на семейството - 15 май, Евростат публикува данни от проучване на европейското общество за 2004 г. и 2005 г. През 2004 г. са регистрирани 2,2 милиона женитби. Кипър води по бракове, а Белгия и Гърция са в дъното на таблицата съответно с 4.2 и 4.1 брака на 1000 жители. С изключение на Малта, където официални разводи няма, в Чехия и Литва се отбелязват най-много разводи. Най-стабилни са браковете в Италия и Гърция. В Ирландия има най-висока раждаемост в ЕС - 15,2 на хиляда жители. Следват Франция, Великобритания, Дания и Люксембург. Според Евростат, в двойки без брак са родени 31% от децата през 2004 г. В Естония, Швеция, Дания и Латвия са родили най-много неомъжени жени. В Кипър, Гърция и Италия все още се поддържа традиционният модел на семейството. 67% от европейските домакинства нямат деца. 29% от семействата са с един родител. 16% от домакинствата имат едно дете, а 4% - повече от 3. Във Финландия, Австрия, Дания и Германия има най-много бездетни семейства. - около 70% за 2005 г. Великобритания е държавата в ЕС с най-много самотни родители- 24%, следвана от Белгия и Естония с по 18% и 17%.
.
.
Източник: http://dnes.dir.bg/
{START_COUNTER}